Profesjonalna realizacja projektów przyłączy gazowych oraz sieci kanalizacyjnych

Przyłącza gazowe Białystok i kompleksowa obsługa inwestycji

W zakresie prac deweloperskich

 • sieci przesyłowe,
 • gazociągi i przylącza gazowe,
 • instalacje gazowe,
 • punkty i stacje redukcyjno - pomiarowe.

W zakresie obsługi klientów indywidualnych

 • uzyskanie niezbednej dokumentacji,
 • projekt, budowa przylącza oraz instalacji gazowej,
 • przygotowanie harmonogramu prac / jednoczesne wykonanie przyłącza i instalacji gazowej/
  obiory i próby szczelności instalacji gazowej.

Sieci kanalizacyjne

Zakres prac

 • budowa sieci kanalizacji sanitarnej,
 • budowa sieci kanalizacji deszczowej,
 • budowa przydomowych oczyszczalni ścieków,
 • zbiorniki retencyjne, inflirtacyjne,
 • przewierty pod drogami i przeszkodami terenowymi,
 • budowa obiektów/systemów zagospodarowania wód deszczowych,
 • drenaże.

Realizacje

Zapraszamy do zapoznania się z realizowanymi przez nas projektami, wśród których są m.in. instalacje gazowe, przydomowe oczyszczalnie ścieków i sieci kanalizacyjne.

Kontakt

GazBialystok.pl Sp. z o.o.
ul. Generała Gustawa Orlicz-Dreszera 6
15-797 Białystok

tel. 538 200 359

e-mail: gazbialystok.pl@gmail.com

NIP: 9662094677
REGON: 200894244
KRS: 0000530044