Polityka prywatności

serwisu WWW.GAZBIALYSTOK.PL
 1. Informacje ogólne 
  Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników korzystających ze strony internetowej.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest
  GAZBIAŁYSTOK.PL Sp. z o. o.
  z siedzibą w 15-797 Białystok, ul. Gen. Gustawa Orlicz-Dreszera 6,
  KRS 0000530044, NIP 9662094677, REGON 200894244. 
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne  procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym.  Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami  prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą  elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa  wspólnotowego.  
 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w  przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych  osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami  umowy.  
 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w  następujący sposób:  
  a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje  
  b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”]. 
 6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.  
 7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego  formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego. 
 8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom  trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. 
 9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam  umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich  danych w dowolnym momencie. 
 10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które  może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony  danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach  będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.  
 11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony  internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez  serwis www.gazbialystok.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności  oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.  

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT

GAZBIAŁYSTOK.PL Sp. z o. o.
ul. Generała Gustawa Orlicz-Dreszera 6
15-797 Białystok

tel. 538 200 359, e-mail: gazbialystok.pl@gmail.com

Copyright © GazBialystok.pl Sp. z o. o.

Designed by Invenzio