Procedury i dokumentacja przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej

Aby wykonać przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej, konieczne będzie zgromadzenie odpowiednich dokumentów. Wykonanie tego typu prac to skomplikowana procedura. W tym artykule opiszemy, jakie kroki należy wykonać, aby dopełnić wszelkich formalności związanych z przyłączeniem do sieci wodno-kanalizacyjnej.

 

Ogólne zasady i możliwości przyłączania do sieci wodno-kanalizacyjnej znaleźć można w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków rel=”dofollow noopener nofollow external noreferrer” (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.; dalej: uzzw)

Na początek opiszemy różnice między przyłączem kanalizacyjnym a przyłączem wodociągowym.

Co to jest przyłącze kanalizacyjne?

Przyłącze kanalizacyjne jest przewodem, który łączy wewnętrzną instalację ze studzienką, znajdującą w nieruchomości odbiorcy.

Co to jest przyłącze wodociągowe?

Przyłącze wodociągowe to przewód łączący wewnętrzną instalację wodociągową odbiorcy z siecią wodociągową. Cała jego długość to właśnie przyłącze wodociągowe.

Formalności krok po kroku

 1. Wniosek o uzyskanie informacji technicznej przyłączenia do sieci

Po złożeniu wniosku, należy czekać na informację zwrotną, co do możliwości dalszych działań.

 1. Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci i wodno – kanalizacyjnej

W drugiej kolejności należy złożyć wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci.

Wzór wniosku można pobrać ze strony: https://www.wobi.pl/strefa-klienta/formularze-i-wnioski.html

Wniosek należy złożyć w miejscowym zakładzie wodociągowym. Dzięki informacji technicznej dowiemy się, jakie są możliwości w zakresie odprowadzania ścieków i doprowadzania wody do nieruchomości.

Do wniosku należy dołączyć:

 • kopię mapy zasadniczej  (aktualnej – w skali 1:500) z zaznaczonym obrysem nieruchomości, do której chcemy wykonać zlecenie,
 • projekt zagospodarowania terenu – dla rozbudowy obiektów, ktore już są oraz projektowanych inwestycji ( koniecznie z zaznaczeniem zabudowy i układem drogowym dla danej nieruchomości),
 • dokument potwierdzający prawo do zarządzanie nieruchomością lub oświadczenie o prawie do dysponowania ową nieruchomością,
 • opcjonalnie upoważnienie do reprezentowania inwestora.
 1. Szukanie wykonawcy

Wybór odpowiedniego fachowca zapewni terminowość prac i solidne wykonanie. Mamy świetnych specjalistów 🙂

 1. Projekt przyłącza wodociągowego
 2. Budowa przyłącza wodociągowego

Prace przy budowie przyłącza wodociągowego zwykle trwają 20-30 dni.

 1. Odbiór techniczny przyłącza wodociągowego
 2. Umowa na zaopatrzenie nieruchomości w wodę

Przyłącze kanalizacyjne łączy instalację wewnętrzną nieruchomości ze studzienką, a przyłącze wodociągowe łączy z siecią wodociągową. Aby uzyskać przyłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej, należy złożyć wniosek o informacje techniczne, a po otrzymaniu odpowiedzi – złożyć wniosek o warunki przyłączenia. Ten drugi wniosek powinien być skierowany do lokalnego zakładu wodociągowego i powinien zawierać niezbędne dokumenty, takie jak kopia mapy zasadniczej nieruchomości, projekt zagospodarowania terenu i dokument potwierdzający prawo do zarządzania nieruchomością. Następnie należy znaleźć wykonawcę, który zbuduje przyłącze wodociągowe. Po zakończeniu budowy, następuje odbiór techniczny i podpisanie umowy na zaopatrzenie w wodę. Przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej jest niezbędne, by zaopatrzyć nieruchomość w wodę.  Jej poprawna budowa zapewni trwałość na długie lata.