BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ

Stanowią one infrastrukturę odpowiedzialną za transport, neutralizację i odprowadzanie ścieków. Jej prawidłowe funkcjonowanie ma znaczący wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców oraz środowisko. Dlatego niezbędne jest wykonanie sieci  kanalizacyjnej zgodnie z obecnymi standardami. Nasza wiedza i doświadczenia sprawiają, że budowa  przyłączy kanalizacyjnych i inne prace przebiegają sprawnie i bezproblemowo. Zakres prac, które wykonujemy w naszej Firmie:

  • budowa sieci kanalizacji sanitarnej
  • drenaże
  • budowa sieci kanalizacji deszczowej,
  • budowa obiektów/systemów zagospodarowania wód deszczowych
  • zbiorniki retencyjne, infiltracyjne,
  • przewierty pod drogami i przeszkodami terenowymi,
  • budowa przydomowych oczyszczalni ścieków,

PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW ORAZ KANALIZACJA DESZCZOWA BIAŁYSTOK

Instalacje sanitarne to również działania w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Wszystkie prace z tym związane wykonujemy zgodnie z dokumentacją projektową, regulowaną przez przepisy i normy, jakie powinna spełniać sieć kanalizacji deszczowej i przydomowa oczyszczalnia ścieków. Białystok jest terenem na którym wykonujemy wszystkie projekty z zakresu budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej.