Woda z wodociągu czy ze studni — jakie rozwiązanie jest najlepsze?

Doprowadzenie wody do nieruchomości oraz odprowadzanie jej w postaci ścieków jest niezbędne do życia. Sposobów na dostarczenie wody jest kilka, jednak nie z każde rozwiązanie będzie dostępne na konkretnej działce. W tym artykule przybliżymy temat podłączenia nieruchomości do wodociągu przez przyłącza wodno kanalizacyjne oraz porównamy wady i zalety budowy studni.

Istnieje wiele czynników, które należy wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o wyborze wody wodociągowej lub studni. Koszt, wygoda i wpływ na środowisko to ważne czynniki, nad którymi należy się zastanowić.

Przydomowa studnia — jakie są rodzaje?

Studnia kopana 
Nasi przodkowie budowali takie studnie ręcznie. Dosięgają one do pierwszej warstwy wody i zabezpieczone są betonowymi kręgami. Woda ze studni kopanej może być wykorzystywana wyłącznie do celów gospodarczych i nie nadaje się do spożycia.

Studnia głębinowa (wiercona)
Jest to rodzaj studni, z której woda głębinowa po odpowiednim procesie filtracji nadaje się do picia. Jest dobrym ujęciem wody dla siedliska. Woda ze studni głębinowej wydobywana jest z głębokości 20-30, dzięki czemu jej jakość jest lepsza, niż w przypadku innych studni.

Studnia wkręcana (abisyńska / wąskorurowa)
Studnię wkręcaną buduje się wyłącznie na potrzeby budowlano-gospodarczych. Sprawdzają się na głębokości 7 metrów. Woda ze studni abisyńskiej nadaje się do podlewania ogrodu. Warto wziąć pod uwagę, że tego rodzaju studnie często ulegają zamuleniu, przez co zdarza się, że trzeba je budować od nowa.

Uzdatnianie wody ze studni

Nie zawsze woda ze studni będzie zdatna do picia. Niekiedy zawiera ona zbyt wiele związków żelaza. Rozwiązaniem jest tu odżelaziacz wody do studni głębinowej. Proces polega na przekształceniu rozpuszczalnych związków żelaza w żelazo nierozpuszczalne, które łatwo jest odfiltrować od wody.

Napowietrzanie wody ze studni

Proces napowietrzania wody ze studni odbywa się dzięki zastosowaniu aeratora. Mieszacz wodno-powietrzny pozwala wspomagać procesy oczyszczania wody. Niektóre substancje mogą mieć negatywny wpływ na właściwości organoleptyczne wody. Dzięki napowietrzaniu wody redukuje się zawarty w niej siarkowodór, dwutlenek węgla czy metan.

Studnia głębinowa to dobre rozwiązanie, jeśli nieruchomość nie ma dostępu do sieci wodociągowej.
Często klienci decydują się jednak na własną studnię mimo możliwości podłączenia do lokalnego wodociągu. Dlaczego? Pobieranie wody z własnego ujęcia, wiąże się jedynie z opłatą za prąd, niezbędny do działania pompy. Własna studnia daje niezależność od wodociągów. Jest to również rozwiązanie bardziej ekologiczne dla środowiska, ponieważ nie wymaga energii do jej wypompowania z oczyszczalni.

Wada budowy studni jest konieczność monitorowania stanu wody, aby upewnić się, że jest bezpieczna do picia. Woda ze studni może również zawierać minerały, które zdaniem niektórych osób są korzystne dla zdrowia.

Wiercenie studni może być też kosztowne i czasochłonne. Warto przed rozpoczęciem prac dobrze zbadać grunt.

Podłączenie do sieci wodociągów – przyłącza wodno kanalizacyjne

Jeśli w pobliżu nieruchomości znajduje się lokalna sieć wodociągowa, można się do niej podłączyć.

Woda wodociągowa jest wygodniejszą opcją, ponieważ nie wymaga robienia odwiertów ani ustawiać pompy. Woda z miejskiej sieci wodociągowej jest uzdatniana przez gminę, więc możesz mieć pewność, że jest zdatna do picia, ponieważ jej jakość jest stale kontrolowana. Wada tego rozwiązania jest koszt. Cena wody wodociągowej może być wyższa niż woda pobierana z własnej studni. Budowa przyłącza wodno kanalizacyjnego wymaga odpowiedniego zaplanowania i analizy kosztów.

Decyzja o przyłączeniu do sieci wodociągowej lub budowie własnej studni może być problematyczna. Warto skorzystać z doradztwa profesjonalistów już na etapie projektowania usługi. Analiza rentowności inwestycji będzie tutaj kluczowa. Analizy techniczno ekonomiczne, to nieodłączny element naszej pracy i realizujemy go indywidualnie dla każdego klienta.